Veiligheid

Veiligheid kent vele gezichten. Denk bijvoorbeeld aan procesveiligheid, persoonlijke veiligheid en externe veiligheid. Hierbij zijn het kennen en beheersen van de risico's vanuit uw bedrijfsvoering en activiteiten van primair belang. De beheersing vindt op drie niveaus plaats: middelen, methoden en mensen. Tot op zekere hoogte is iedere organisatie uniek en dient de beheersing van risico's op uw specifieke situatie te worden toegesneden. Dit geldt zowel voor de veiligheidsvoorzieningen en beschermingsmiddelen, als voor de wijze waarop de mensen in uw organisatie met veiligheid omgaan: 'als het niet tussen de oren zit - komt het niet uit de handen'.

Ik kan u hier onder andere ondersteunen bij risico-inventarisaties, implementaties van maatregelen, ongevalsonderzoek, bedrijfsnoodplannen, inspecties en het verbeteren van veiligheidsgedrag.