Veiligheid,milieu, kwaliteit en projectmanagement.

Dit zijn de gebieden waarop ik vooral petrochemische bedrijven ondersteun. Hierbij staat het realiseren van de doelstellingen van de organisatie in een duurzame leefomgeving centraal.

De wereld om ons heen verandert snel, zowel op het gebied van wet- en regelgeving als ten aanzien van eisen die klanten, de maatschappij en de publieke opinie stellen. Hierdoor ontstaan continu nieuwe mogelijkheden en potentiële bedreigingen. In dit dynamische speelveld is het van belang om goed ondersteund te worden in het aanpassen en verbeteren van uw bedrijfsvoering. Gelijkwaardig, transparant, flexibel en resultaatgericht zijn woorden waar ik waarde aanhecht tijdens een samenwerking. Hierbij schroom ik niet om een andere mening te hebben. Het advies is onafhankelijk, gefundeerd en objectief en altijd met gevoel voor uw belangen en situatie. Ik werk met een hands-on werkwijze waarbij medemenselijkheid en het bouwen aan een waardevolle relatie centraal staat.