Projectmanagement

Projecten, zowel groot als klein, vragen vanaf het begin een integrale aanpak om een succesvolle uitvoering te kunnen realiseren. Hierin staat de bewaking van de voortgang, kwaliteit en kosten centraal. Naast het gebruik van hiervoor geschikte tools is de continue afstemming met de opdrachtgever essentieel. Hierbij wordt op transparante wijze alle benodigde informatie beschikbaar gesteld om de voortgang, kwaliteit en kosten te bewaken. Waar nodig worden de juiste experts en/of andere derden tijdig ingeschakeld.

Ik kan u onder andere ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van een projectplan voor zowel nieuwbouw als veranderingen van bestaande installaties.