Kwaliteit

Kwaliteitsbeheersing richt zich op de gehele bedrijfsvoering en daarmee ook op de aspecten veiligheid en milieu. In de afgelopen jaren zijn voor veel onderdelen (inter)nationale normen opgesteld die u kunnen helpen bij het inrichten van uw organisaties; deze kunnen vaak op gelijke wijze te kunnen worden opgezet en uitgevoerd. Daarom is het ook voor u van belang om kwaliteitsbeheersing zoveel mogelijk integraal te benaderen. Naast het inrichten en opzetten van managementsystemen voor kwaliteitsbeheersing, is de uitvoering hiervan en de controle hierop minstens zo belangrijk; hierbij speelt de mens wederom een cruciale rol. Dit geldt zowel voor het management als de medewerkers op de werkvloer.

Ik kan u onder andere ondersteunen bij het opstellen en implementeren van managementsystemen op het gebied van veiligheid, milieu en kwaliteit. Maar ook bij andere instructies, trainingen, metingen en (interne en externe) audits.