Covestro

Opzetten van een veiligheid en milieumanagementsysteem 2013-2014

Voor chemische bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken is de beheersing van risico’s van cruciaal belang. Hiervoor worden, nadat de risico’s in beeld zijn gebracht, de benodigde beheersmaatregelen in een veiligheid en milieumanagementsysteem vastgelegd.


Risicoanalyses 2015-heden

Chemische bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken moeten aan aanvullende eisen voldoen zoals vastgelegd in het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). Onderdeel hiervan is het opstellen van installatiescenario’s waarin de risico’s van de installaties met de beschikbare beheersmaatregelen worden beschreven. Hiermee wordt aangetoond dat het bedrijf er alles aan heeft gedaan om de risico’s tot een acceptabel niveau terug te brengen.

E-ON Benelux

Havenbedrijf Rotterdam

Remondis

Ashland

Covestro