Remondis Argentia

Nieuwbouw Afvalverwerkingsinstallaties 2009- 2013 en 2015-2018

Het projectmanagement voor de realisatie van nieuwbouw installaties voor afvalverwerking. Dit omvat zowel ontwerp, vergunningen, aanbesteding, uitvoering en inbedrijfstelling.

Hierbij staat de bewaking van voortgang, kwaliteit en kosten  centraal.

Revisievergunning milieu 2017-heden

Vanwege verschillende veranderingen in de bedrijfsvoering, nieuwe activiteiten en installaties komt er soms een moment dat een revisievergunning (milieu) moet worden aangevraagd. In dit proces worden alle bestaande en toekomstige installaties en activiteiten, incl. de milieueffecten, beschreven om een nieuwe vergunning (milieu) te krijgen.

E-ON Benelux

Havenbedrijf Rotterdam

Remondis

Ashland

Covestro