E. ON

Opzetten en implementeren van een integraal management-systeem 2008-heden

Het bedrijf wil zich laten certificeren voor diverse algemene normen, o.a. ISO-14001 (milieu management), OHSAS-18001 (arbeidsveiligheid) en PAS-55 (asset management). Hiertoe is een integrale management structuur opgezet die voldoet aan al deze normen en waarin specifieke eisen van deze normen kunnen worden opgenomen zonder dat daarvoor de structuur hoeft te worden aangepast. Binnen dit integrale managementsysteem zijn ook de werkprocessen van de afzonderlijke afdelingen genomen.

E-ON Benelux

Havenbedrijf Rotterdam

Remondis

Ashland

Covestro