Ashland

Opzetten en implementeren van een veiligheid en milieumanagementsysteem 2013-heden

Voor chemische bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken is de beheersing van risico’s van cruciaal belang. Hiervoor worden, nadat de risico’s in beeld zijn gebracht, de benodigde beheersmaatregelen in een veiligheid en milieumanagementsysteem vastgelegd. De uitvoering en verbetering hiervan is een continu proces, waarbij alle medewerkers betrokken moeten worden.

E-ON Benelux

Havenbedrijf Rotterdam

Remondis

Ashland

Covestro